ông Ty Bảo hộ Lao động VCD là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo chất lượng.

Thông tin thanh toán

1. [Tên ngân hàng]– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản: 
– Chi nhánh: 

2. [Tên ngân hàng]– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản: 
– Chi nhánh: 

3. [Tên ngân hàng]– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản: 
– Chi nhánh: